Tjenester

Grunnarbeid

Anlegg

 • Planlegging og grunnarbeid for veianlegg
 • Gjenoppbygging og utbedring av veier
 • Asfaltering
 • Nybygg av veier
 • Innkjøringer og parkeringsplasser

Prosjektering

Prosjektering

 • Anleggsprosjekter
 • Utvikling av geodetisk og geologisk dokumentasjon
 • Design av tekniske gjenstander og prosjektering av veier, gater, broer, objekter, parkeringsplasser, sportsanlegg
 • Medfølgende infrastruktur

Grunnarbeid

Grunnarbeid

 • Gravearbeid
 • Drenering
 • Planering av tomt
 • Riving
 • Grøft
 • Vann og avløp

Analyser

Analyser

 • PDA (Pile Driving Analyze; Dynamisk Peleanalyser)
 • Testing av peler, både statisk og dynamisk (pile test)
 • Tverrhulltest (Cross-Hole Testing)
 • PIT (Pile Integrity Test) av betongpeler
 • Sonic Echo Integrity Testing
 • Statisk prøvebelastning av peler
 • Kapasitet av dreneringskanaler
 • Skråningsstabilitet

Anleggsgartner

Anleggsgartner

 • Belegningsstein og brostein
 • Kantstein
 • Skifer og heller
 • Trapper og murer
 • Betongarbeid
 • Gjerder
 • Stubbefresing

Byggearbeid

Byggearbeid

 • Nybygg
 • Tilbygg og påbygg
 • Rehabiliteringer
 • Tømrertjenester
 • Takarbeid
 • Snekkertjenester