Anlegg

Vi har god erfaring med å levere verdifulle tjenester innenfor eksisterende og nye veianlegg,
grunnarbeid, veiarbeid og veibygging. Investicon er behjelpelig med både små og store
oppdrag.

Som entreprenør planlegger og utfører vi grunnarbeid for veianlegg ved: graving, jordvoller,
drenering, klargjøring for asfaltering og steinlegging. Samtidig kan vi hjelpe med å bygge
nye offentlige veier, oppkjørsler til hus og bygg, samt komplette løsninger for
parkeringsplasser.


hjem retsmidler mod acne danmarkpillen.com/pergotime-50-mg/ Radonbestemmelse

Investicon er også behjelpelig med gjenoppbygging og utbedring av eksiterende veier. Med
dyktige anleggsgartnere leverer vi komplette løsninger for å skape et triveligere og mer
funksjonelt miljø.

Materialer som vi bruker er asfalt, belegningsstein, grus og betong. Eventuelle andre
materialer kan alltid etterspørres ut ifra kundens behov.

Investicons prosjekter blir alltid gjennomført med hjelp av en moderne maskinpark. Dette er
jordmaskiner, gravemaskiner, bulldosere, veivals, vibroplater, pigghammer m.m