Byggearbeid

Vi utfører effektive og forutsigbare prosesser når det kommer til nybygg, tilbygg, påbygg,
rehabiliteringer og andre byggetjenester. Våre medarbeidere er dyktige på å bygge garasjer,
balkonger, terrasser, verandaer, altaner.

Vi hjelper med alt av grunnarbeid og murarbeid hvor vi leverer komplette løsninger til
garasjer. Alt blir tilpasset, slik som støttemur, støpning av grunnmurer og installering av
garasjeport.

Ønsker du løsninger som demper støy kan vi hjelpe deg med dette også. Vi har god erfaring
med å finne de beste mulighetene. I tillegg er vi effektive med levering, montering og
reparasjon av gjerder i ulike størrelser og materiale.

Investicon disponierer en moderne maskinpark for alle oppdrag.