Prosjektering

Investicon har et team med eksperter som leverer komplekse løsninger for prosjektering. Vi
er elektrikere, prosjektledere, tømrere, arkitekter, konstruktører og anleggsgartnere som har
god erfaring med prosjektering innenfor bygg- og veibygging bransjen.

Vi tar ansvar for hele prosessen gjennom program- og konseptutvikling, prosjektering,
leveringer eller implementeringer? Vi tar ansvar for hele prosjektprosessen og hjelper med
blant annet:

Vi utfører beregningsanalyser som er nødvendig for sikkerhetssikring til bygg- og
anleggsprosjekter. Dette kan blant annet være analyse av kapasitet, dreneringskanaler,
skråningsstabilitet og fundamenteringsforhold.

Vi utvikler komplekse løsninger for veiinvestering, bygging av torg, veier med fortauer- og
sykkelstier, broer, bygging av parkeringsplasser og garasjer. Vi lager detaljerte tegninger og
plantegninger for bygg- og veianlegg.

Vi jobber med programvarer som er effektive til å analysere trafikkbaner- og
trafikkstrømmer, koordinere disse i Intelligente transporttjenester og systemer. Samtidig
designer vi vertikale og horisontale elementer og trafikkskilter for trafikksanering.

Investicon har tett samarbeid med erfarne bygg ingeniører som gjør at vi kan tilby
skreddersydde løsninger for kunder og enklere tilpasse kunders behov.