Analyser

Geologisk testing og analyse er kritisk viktig for store infrastrukturprosjekter. Våre analyser
bidrar til at komplekse bygg- og veiprosjekter blir tryggere, mer effektivt og økonomisk.

Investicon utfører beregningsanalyser som er nødvendig for sikkerhetssikring til bygg- og
anleggsprosjekter. Dette kan blant annet være analyse av kapasitet, dreneringskanaler,
skråningsstabilitet og fundamenteringsforhold (grunnforskning av jord, bitumen og dype
fundamenter).

Med effektiv teknologi utfører vi komplekse tester slik som PILETEST. Samtidig kartlegger
vi prøvebelastning av peler i forskjellige materialer, blant annet stål og betong.