Utgraving av kjeller med Investicon Entreprenør AS: En komplett guide 


Ønsker du å maksimere boligens potensial ved å grave ut kjelleren? Vi gir deg en omfattende guide for å forstå alle aspekter ved en slik prosess.

Hvorfor grave ut kjelleren med Investicon Entreprenør AS?

Utgraving av kjeller kan gi flere fordeler:

  • Økt boligareal: Ved å grave ut kjelleren kan du omdanne ubrukte eller underutnyttede kjellerrom til fullverdige boligrom.
  • Verdiøkning: En fullt utnyttet kjeller kan øke verdien på boligen din.
  • Energiøkonomi: En godt isolert kjeller kan bidra til bedre energiøkonomi i boligen.

Når bør man vurdere å grave ut kjelleren?

Det er flere situasjoner hvor det kan være aktuelt å grave ut kjelleren:

  • Når fundamentene er for lavt plassert eller skadet.
  • Ved planlegging av en tilbygning eller en ekstra etasje.
  • Når man ønsker å øke takhøyden i kjelleren for å oppfylle kravene til godkjent boligrom.

Hva koster det å grave ut en kjeller med oss?

Prisen for å grave ut en kjeller avhenger av flere faktorer, inkludert boligens størrelse og omfanget av arbeidet som kreves. Det kan be om befaring fra oss for å få et nøyaktig prisestimat.

Hva er godkjent takhøyde i kjeller?

For bygg som er bygd før 1. juli 2011, er minimum takhøyde 2,0 meter. I nyere bygg er kravet 2,2 meter. Selv om dette er minimumskravene, anbefales det en takhøyde på minst 2,4 meter for optimal komfort.

Er det søknadspliktig å grave ut kjeller?

Selv om selve utgravingen ikke nødvendigvis er søknadspliktig, er det viktig å være klar over at enhver bruksendring fra “tilleggsdel” til “hoveddel” krever godkjenning. Dette inkluderer omgjøring av kjellerrom eller bod til boligrom. Søknadsplikten gjelder uavhengig av om rommene er til eget bruk eller utleie.

Ta kontakt med oss i Investicon Entreprenør AS

Er du klar for å starte ditt kjellerprosjekt? Investicon Entreprenør AS har ekspertisen og erfaringen for å sikre at prosjektet ditt blir en suksess. Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan hjelpe deg med å realisere din drømmekjeller.

Utgraving av kjeller kan være en verdifull investering for mange huseiere. Med riktig planlegging og utførelse kan en utgravd kjeller gi økt boligareal, bedre energiøkonomi, og en økning i boligens verdi.