Unngå fuktskader med Mapeimembran


Unngå fuktskader med Mapeimembran

Våtromsmembran

Badet er et av de rom som regnes som “våte rom”, fordi det er svært utsatt for fuktighet og ulike lekkasjer. Både dannelsen av kondens på badet er en naturlig forekomst, spesielt i baderom der det ikke alltid er et vindu, og ventilasjonen ikke er tilstrekkelig effektiv. For å beskytte seg mot vekst av sopp og mugg, både i badet og i rommene ved siden av, og beskytte seg mot mulig oversvømmelse fra naboer, er det anbefalt å bruke en tette våtromsinnredning ved hjelp av passende sikkerhetssystemer. En god alternativ for å beskytte våte rom som oppfyller våtromsnormen er å bruke Mapei-systemet, som har norsk teknisk godkjenning.

Mapei Våtromssystem Mapeguard WP 90 og 200

Mapeguard-systemet er et hydroisoleringssystem med veldig høy effektivitet. Det er basert på Mapeguard WP 200 og 90, en polyetylenmatte som fungerer som tetting og kompensering, og som er dekket med polypropylen -fiber på begge sider. Dette gjør det mulig å lime keramiske fliser, naturstein og LVT-paneler på overflaten.

Fordelene med å bruke Mapeguard WP-systemet

Mapeguard WP-systemet er et effektivt, holdbart, raskt og svært enkelt å installere. Systemet er basert på en tetting- og kompensasjonsmatte. Det er egnet for å utføre en hydroisolerende barriere på overflater  for installasjon av keramikk, steindekker og LVT.

En stor fordel ved å bruke Mapeguard WP-systemet er at de tettede overflatene kan brukes umiddelbart etter installasjonen. Systemets enkelhet minimerer risikoen for feil i utførelsen.

MAPEGUARD WP SYSTEM – anvendelsesområde

MAPEGUARD WP SYSTEM brukes som en limt på underlaget vanntettende lag i våte og fuktige rom i boliger og kommersielle bygninger, spesielt hjemme- og hotellbaderom, dusjkabinetter, våte badstuer, spa-sentre etc.

MAPEGUARD brukes også som en limt på underlaget sikkerhets- og kompensasjonslag, det vil si den sprer spenninger som oppstår av ulike årsaker mellom underlaget og belegget. Spesielt beregnet for bruk under keramiske fliser eller naturstein.

WP SYSTEM MAPEGUARD brukes også som en limt på underlaget tetningslag. Da denne egner seg for bruk på fuktsensitive underlag, slik som gipspuss, gips- og trefiberplater, anhydritt, men også på mineralunderlag – betong, sementpuss, cellebetong, påstøp osv.

Systemet brukes også som en damp isolasjon i rom hvor det er stor konsentrasjon av damp, slik som dampbadstuer, våte badstuer, etc.

I noen situasjoner, som når investeringen må avsluttes raskt, kan MAPEGUARD WP SYSTEM brukes på en sementunderlag som ikke er fullt tørket. Men da må en spesiell høyt deformerende lim brukes.

MAPEGUARD WP SYSTEM – tekniske egenskaper

Det bygger på MAPEGUARD WP 200 tettematte, som består av en isolasjonslag av polyetylen dekket på begge sider med polypropylen fiber. Dette laget gir en svært effektiv vannisolering med høye tekniske parametere. Polypropylenfiberen tjener som en funksjon som forbedrer produktets feste til den brukte monteringslimet, og sikrer også bedre spenningskompensasjon.

MAPEGUARD WP SYSTEM kjennetegnes først og fremst av svært gode hydroisolerende egenskaper. I tillegg er det damptett, strekkfast, i stand til å “holde” riss og sprekker i underlaget. I tillegg er systemet høyt motstandsdyktig mot alkaliske handlinger og har høy feste til underlaget ved bruk av sement lim. I tillegg er det motstandsdyktig mot aldrings- og råteprosesser.

MAPEGUARD WP-SYSTEM – bruksanvisning

Først og fremst skal vi ikke installere MAPEGUARD WP-SYSTEM hvis omgivelsestemperaturen under montering er lavere enn +5°C.

Bruken av dette systemet på veldig store overflater krever ekspansjonsfuger.

Hydro-isolasjonslaget i MAPEGUARD-SYSTEMET må ikke utsettes for ytre påvirkninger. Det må dekkes med naturstein eller keramiske belegg.

Under monteringen må alle relevante bransjeveiledninger, designanbefalinger og nødvendige kvalifikasjoner følges. Det bør her understrekes at vårt selskap har en sertifisering og tilstrekkelig kunnskap for å utføre “våte rom”.

Montering av Mapeguard WP 90 og 200 teppe

Før du begynner å lime teppet, må du kutte stykker fra arket som vil være tilpasset størrelsen på den overflaten du skal lime på. For å lime teppet på faste, absorberende mineral underlag bruker du Mapei flis lim med minst klasse C2. For absorberende mineral underlag som er utsatt for deformasjoner, anbefales det å bruke høy deformasjon lim i klasse C2S2, for å oppnå best mulige stresskompensasjonsegenskaper.

Alle sementbaserte lim som brukes under monteringen av teppet, skal påføres med en tannsparkel med 4×4mm tenner. Når du skal lime teppet på såkalte kritiske underlag, som tre- og tre basert underlag som utsettes for høyt stress og vibrasjoner, anbefales det å bruke to komponent, elastisk og hurtigtørkende Mapeguard WP Adhesive lim. I dette tilfellet trenger underlaget ikke å primeres ytterligere, og Mapeguard WP Adhesive skal påføres med en rulle.

Mapei-membranen må limes til overflaten mens limet fortsatt er ferskt. Arkene med membranen må presses jevnt mot underlaget ved å bevege spatelen fra midten til kanten av arket, slik at du fjerner luftbobler under Mapeguard WP teppet.

De enkelte arkene med membranen skal limes til underlaget med et overlappingsteknikk på minst 5cm. Skjøten skal tetnes med hurtigtørkende, to komponent lim Mapeguard WP Adhesive eller hybride tetningsmiddel Mapeflex MS 45.

Det finnes også en annen, raskere og mer praktisk metode for å sammenføye og tetne de enkelte arkene. Ved å lime kantene tett inntil hverandre og deretter belegge skjøten med to komponent lim Mapeguard WP Adhesive eller hybride tetningsmiddel Mapeflex MS 45 og teipe over med Mapeguard ST tettebånd sentrert over skjøten.

Hva skal man gjøre med tetning av overganger mellom gulv og vegg, innvendige og utvendige hjørner, samt alle overgangsdeler? I slike tilfeller må man bruke tetningstilbehør som innvendige hjørner MAPEGUARD IC, utvendige hjørner MAPEGUARD EC og forseglingsmansjetter MAPEGUARD PC med passende diameter. Disse elementene skal festes til teppet med limet MAPEGUARD WP ADHESIVE eller hybridtetningsmiddelet MAPEFLEX MS 45. Det er viktig å påføre hybridtetningsmiddelet MAPEFLEX MS 45 på kanten av gulvavløpene før installasjonen av membranen for å sikre tettheten på denne koblingen mellom teppet og vannavløpskomponentene.

Hva skjer videre?

Etter å ha limt på membranen, kan du rolig begynne å legge flisene. Valget av lim bør avhenge av type og form av keramiske eller steinfliser, krav til konstruksjonen og den planlagte tiden for å utføre monteringen av belegget. Etter å ha limt flisene til underlaget og limet har tørket, kan du begynne å fuge. Fuging skal utføres ved hjelp av sement- eller epoxy baserte fugemasser. Forsegle deretter skjøtene med silikon.

Oppsummering

Mapei’s membransystem brukes primært i steder som er utsatt for fuktighet og damp, for eksempel i hjem, kommersielle bygninger, offentlige og private toaletter og dusjer, i områder rundt bassenger, og til og med på balkonger.

Membranens største fordeler er: 

  • Enkel og rask montering,
  • Lønnsomt,
  • Komplett system, 
  • Minimerer risikoen for feil som kan føre til lekkasjer.

Trenger du en sertifisert firma – vennligst kontakt oss.