Prosjektering

Vår team av eksperter leverer komplekse løsninger for prosjektering. Vi er urbanister, arkitekter, konstruktører, veidesignere, elektrikere, anleggsgartnere og andre tekniske og industrielle tegnere. Vi jobber med prosjektering innenfor byggebransjen og veibygging.

Vi tar ansvar for hele prosjektprosessen gjennom strategisk definisjon, programutvikling og konseptutvikling, etterfulgt med forprosjektutvikling, utvikling av grunnlag for produksjon og leveranse og videre til overlevering av prosjektet og ibruktakelse. Vi tar oss av kjerneprosesser som er direkte relaterte til selve prosjektering og byggearbeidet.

Vi utvikler komplekse løsninger for veiinvestering, bygging av torg, veier med fortauer og sykkelstier, broer, bygging av parkeringsplasser og garasjer. Vi lager tekniske tegninger og plantegninger for bygg- og veianlegg.

Vi jobber med programvare for å analysere trafikkbaner og trafikkstrømmer, og koordinerer disse i Intelligente transporttjenester og systemer (ITS). Vi designer vertikale og horisontale elementer og trafikkskilter for trafikksanering.

Vi utfører digitale beregningsanalyser nødvendige for sikkerhetssikring av bygg- og anleggsprosjekter: analyse av kapasitet av dreneringskanaler, skråningsstabilitet, fundamenteringsforhold. Vi designerer både grunne og dype fundamenter.

Vi jobber med erfarne byggingeniører med meget godt kjennskap til både prosesser og materialer som stein, tre, stål, betong, asfalt. Vi setter sammen et prosjektforslag tilpasset dine behov.

Populære tagger: byggeprosjekter, byggeprosjekter Oslo