Anleggsgartner

Som erfaren leverandør av løsningern innenfor anleggsgartnerfag skaper vi trivelig og fint utomhusmiljø. Anleggsgartner og utomhusarbeider kommer som siste fase i de fleste byggprosjekter og skaper den endelige estetiske inntrykk. Våre medarbeidere har lang erfaring med å skape kreative løsninger som gir spennende og varierende utomhusanlegg.

Vi tilbyr nybygg og utbedring av utomhusrom, gater og parkeringsplasser, ved bruk av material etter kundens ønske.

Vi tar oss av alt fra planlegging og anleggsarbeidet til at uterom er ferdig: vi planlegger et helt prosjekt fra grunnarbeid som graving, bygge og tilpasse støttemur, velge riktig belegg og legge stein eller asfalt.

Vi utfører også mindre oppdrag for utbedring og vedlikehold av eksisterende løsninger for uterom, både ved hus og i forbindelse med veier, gater og parkeringsplasser. https://norgepiller.com/efedrin/

Vi har erfaring med bruk av forskjellige material som stein, betong, grus.

Populære tagger: legge belegningsstein, heller Oslo, brostein gårdsplass, kantstein granitt, kantstein betong, kantstein hage, skifer fliser, skiferheller Oslo, gjerder til hage, støttemur, støttemur betong, stubbefresing, støyvegg Oslo, støyvegg hage, trapper Oslo, belegningsstein hage, belegningsstein legging, betongarbeid Oslo, gjerder Oslo, planering av hage, belegningsstein, kantstein Oslo, belegningsstein pris, legge belegningsstein, skifer