ANLEGG

Vårt selskap har bredd erfaring med leveranse av forskjellige tjenester innenfor veianlegg, grunnarbeid for veiarbeid og selve veibygging, inkludert asfaltering. Vi utfører både små og store oppdrag for private og offentlige kunder og bedrifter.

Vi planlegger og utfører grunnarbeid for veianlegg: graving, jordvoller, drenering, klargjøring for asfaltering og steinlegging. Vi tilbyr nybygging av offentlige veier, oppkjørsler til hus og bygg, komplette løsninger for parkeringsplasser.

Investicon har også erfaring med gjenoppbygging og utbedring av veier. Vi kompletterer løsninger med det som trengs innen anleggsgartnerfag for å skape trivelig og funksjonelt miljø.

Materialet vi bruker i våre oppdrag er asfalt, belegningsstein, grus eller betong, evt. andre material etter kundens ønske.

Vi utfører oppdrag ved bruk av moderne og velholdt maskinpark: jordmaskin, gravemaskin, bulldosere, veivals, vibroplater, pigghammer o.l.

Populære tagger: asfaltering, asfalt pris Oslo, parkeringsplass Oslo, asfaltere innkjørsel, innkjørsel stein, innkjørsel grus, innkjørsel inspirasjon, innkjørsel betong, fortau, støyvegg, legge asfalt pris, asfalt pris pr kvm, jordvoller, støyvegg