ANALYSER

Vårt tilbud innenfor geofaglige analyser i byggearbeid og veianlegg gir komplekse løsninger for prosjektering. Geoteknisk testing er nødvendig for store bygge- og infrastrukturprosjekter, som må utføres trygt, effektivt og økonomisk på liten plass.

Vi utfører digitale beregningsanalyser nødvendige for sikkerhetssikring av bygg- og anleggsprosjekter: analyse av kapasitet av dreneringskanaler, skråningsstabilitet, fundamenteringsforhold, nemlig grunnforskning av jord, bitumen og dype fundamenter.

Dypfundamentering tas i bruk når fundamentene er tungt belastet over kapasitet av vanlig grunnfundamentering på grunn av struktur og/eller størrelse. Vi har ekspertise i bruk av både statiske og dynamiske metoder for analysen.

Vi er et team av eksperter: urbanister, arkitekter, konstruktører, veidesignere, elektrikere, anleggsgartnere og andre tekniske og industrielle tegnere, som sikrer hele prosjektprosessen.

Vi bruker moderne teknologi PILETEST og utfører analyser av prøvebelastning av peler i forskjellige material bl.a. stål, betong.